Ki végezhet gázszerelő tevékenységet Magyarországon

Gázszerelő

Gázszerelő, illetve gázkészülék-javító (a továbbiakban együtt: gázszerelő) az a személy, aki a földgázellátásról szóló törvény szerinti csatlakozóvezeték- és felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységet folytat, azaz aki a gázvezetékkel és gázkészülékkel kapcsolatos javítási és ellenőrzési feladatokat végzi a fogyasztó ingatlanjának telekhatárán belül. §

Csatlakozóvezeték alatt azt a gázvezetéket értjük, amely a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjed, míg felhasználói berendezésnek minősül a fogyasztói vezeték, továbbá a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. §

A szolgáltatási tevékenység az alábbi résztevékenységeket foglalja magában:

csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása,
felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása,
csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata. §

A fenti három különböző rész-tevékenységcsoport mindegyike eltérő anyagi jogi követelményeknek való megfelelést, valamint – ebből következően – eltérő tartalmú engedélyt igényel.

A gázszerelés a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR’08) a 43 Speciális szakképesítés ágazatba tartozik, melyen belül a 43.2. Épületgépészeti szerelés alágazatba és a 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés szakágazatba tartozik.
2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei
2.1. A gázszerelői tevékenység megkezdésének anyagi jogi követelményei

Ahogy az 1. pontban is utaltunk rá, a gázszerelői tevékenység anyagi jogi feltételei függnek attól, hogy a gázszerelő milyen résztevékenységeket folytat. Ezért a tevékenység megkezdésének feltételeit ennek megfelelő bontásban tárgyaljuk. §

A gázfogyasztó készülék üzembe helyezésére az alábbiakban megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkező gyártója vagy a gyártó által megbízott gázszerelő jogosult.

A csatlakozó és fogyasztói vezeték létesítésére az alábbiakban megjelölt képesítéssel, végzettséggel és az alkalmazott technológiához előírt feltételeknek megfelelő gázszerelő jogosult.

A felsőoktatásról szóló törvény alapján szerzett azonos szakirányú okleveles mérnök (egyetemi szintű) és mérnök (főiskolai szintű) végzettséggel a tevékenységek szintén elláthatók. Az egyetemi és főiskolai szakok megnevezésére lásd a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletet. §
2.1.1. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása résztevékenység megkezdéséhez szükséges képesítés, végzettség

gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga, akár gyakorlati idő nélkül,
épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök és gázfogyasztóberendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő, vagy
épületgépész technikus, gázipari technikus és gázfogyasztó berendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő.

2.1.2. Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása résztevékenység megkezdéséhez szükséges képesítés, végzettség

gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga vagy gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga, akár gyakorlati idő nélkül,
épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök, és gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő,
épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök, és gázfogyasztó-berendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő,
épületgépész technikus, gázipari technikus, és gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő, vagy
épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő.

2.1.3. Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata résztevékenység megkezdéséhez szükséges képesítés, végzettség

gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga, és gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló szakképesítés, akár gyakorlati idő nélkül,
gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő,
épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő, vagy
épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő,
a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő (G vagy GO betűjellel kezdődő) tervezői és szakértői jogosultsággal rendelkező szakember, akár gyakorlati idő nélkül.

2.1.4. Továbbképzési kötelezettség

Ha a tevékenységet a fenti végzettség megszerzésétől számított 5 éven túl kívánja megkezdeni a kérelmező, ezt megelőzően – legalább 20 óra időtartamú – továbbképzésen is részt kell vennie. § A továbbképzés kötelező moduljai:

a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások,
az üzemvitel, karbantartás, műszaki biztonsági ellenőrzés korszerű ismeretanyaga.

A továbbképzési kötelezettséget bármely, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált, a gázszerelői továbbképzési programra kiadott programakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által folytatott képzés elvégzésével teljesíthető. A felnőttképzést folytató, gázszerelő továbbképzést végző intézmények listáját a nemzeti fejlesztési miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztatásul közzéteszi. §
2.2. A gázszerelői tevékenység folytatásának anyagi jogi követelményei

A gázszerelői tevékenység folytatásához a gázszerelőnek 5 évente – legalább 20 óra időtartamú – továbbképzésen kell részt vennie (ez az 5 évig hatályos engedély meghosszabbításának feltétele). § A továbbképzés kötelező moduljai:

a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások,
az üzemvitel, karbantartás, műszaki biztonsági ellenőrzés korszerű ismeretanyaga.

A továbbképzési kötelezettséget bármely, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált, a gázszerelői továbbképzési programra kiadott programakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által folytatott képzés elvégzésével teljesíthető. A felnőttképzést folytató, gázszerelő továbbképzést végző intézmények listáját az iparügyekért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztatásul közzéteszi. §
3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások
3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság

A gázszerelői tevékenység tekintetében

az engedélyt kiadó,
a gázszerelőkről nyilvántartást vezető,
a gázszerelési tevékenységet ellenőrző, valamint
a gázszerelési tevékenység felügyeletét ellátó

hatóságként – a Kormány kijelölése alapján – egyaránt a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága jár el. §
3.2. A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (gázszerelői engedély kiadása, módosítása és meghosszabbítása iránti eljárás)

A csatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatásához (gázszerelés, gázkészülék-javítás) a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága által kiadott engedély szükséges. §
3.2.1. Az engedélyezési eljárás célja

Mint általában valamennyi engedélyhez kötött szolgáltatási tevékenység esetében az engedélyezési eljárás célja, hogy a jogszabályban rögzített anyagi jogi feltételek (képesítés és gyakorlat) meglétének ellenőrzése útján biztosítsa a gázszerelői tevékenység biztonságos folytatását, valamint azt, hogy az azt igénybe vevők minőségi szolgáltatáshoz jussanak. Emellett az adminisztratív kötelezettség célja továbbá, hogy a gázszerelőkről megfelelő adatok álljanak a hatóság rendelkezésére ellenőrzési, felügyeleti feladatai ellátásához, valamint a nyilvánosság tájékoztatását is szolgáló nyilvántartás vezetéséhez.
3.2.2. Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek

A gázszerelési engedély iránti kérelmet fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani írásban. Az elektronikus ügyindítás jelenleg technikai okokból nem lehetséges.

A kérelem kötelező tartalmi elemei:

a szolgáltatási tevékenység megnevezése (gázszerelés),
a kérelmező
neve,
ha a kérelmező egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma,
ha a kérelmező munkavállaló, a munkáltató neve,
székhelye,
születési helye, ideje,
anyja neve,
lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám),
értesítési címe,
telefonszáma, elektronikus levélcíme, faxszáma,
meglévő engedély módosítása, meghosszabbítása esetén a gázszerelői igazolvány száma,
a kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e adatainak a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben, a hatóság információs honlapján, továbbá a kormányzati portálon történő közzétételéhez,
a kérelmező képesítései:
gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga (száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése),
gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga (száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése),
épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szak-üzemmérnök szakképesítés (száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése),
épületgépész technikus, gázipari technikus szakképesítés (száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése),
gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztó-berendezés- és csőhálózat-szerelő szakképesítés (száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése),
gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés (száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése),
egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok, száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése), valamint
a kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása.

A formanyomtatvány itt érhető el elektronikus úton letölthető és kitölthető formában: gázszerelők nyilvántartása.

A kérelemhez csatolni kell:
a szakképesítésről szóló bizonyítványt vagy annak hiteles másolatát,
szakirányú szakmai gyakorlatot igazoló okiratokat,
ha a kérelem az engedély meghosszabbítására irányul vagy a kérelmet a szakképesítés megszerzését öt éven túl terjesztik elő, a gázszerelői továbbképzésen való részvételt igazoló okiratot, valamint
három darab igazolványképet. §

3.2.3. Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok

Az eljárásban szakhatóságok nem működnek közre.
3.2.4. Az engedélyezési eljárás lefolytatása

Az engedélyezési eljárás megindításáról a hatóság a kérelmezőt értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell az adott ügyfajtára irányadó jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó rövid tájékoztatást is, továbbá – ha alkalmazásának feltételei fennállnak – arra vonatkozó tájékoztatást, hogy ha az eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vesz részt és a hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést, másik hatóság vagy szakhatóság az eljárásra nem jelölhető ki, és az ügyfelet megilleti a kérelmezett tevékenység folytatásának joga. §

Az engedélyezési eljárásra további sajátos követelmények nem vonatkoznak.
3.2.5. Ügyintézési határidő

A kérelmet a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnak az általános, 30 napos ügyintézési határidőn belül kell elbírálnia, ezt a határidőt a hatóság vezetője egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja. §

Ha a hatóság vezetője az ügyintézési határidő meghosszabbítására vonatkozó végzést hoz, azt még az eredeti ügyintézési határidő lejárta előtt közölni kell a kérelmezővel. A kérelmezőt az azt megalapozó ok felmerülésétől számított öt napon belül értesíteni kell az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról. §

Az eljárásban érvényesül a hallgatás, beleegyezés elve. Eszerint, ha az engedélyezési eljárásban az elsőfokú eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vett részt, és a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem hozott határozatot, az ügyfelet – külön döntés nélkül is – megilleti a gázszerelői tevékenység megkezdésének és folytatásának joga. §
3.2.6. Az eljárás lehetséges eredményei

Ha a kérelem, illetve a gázszerelő nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, és a hiányosság nem is orvosolható, a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága a kérelmet elutasítja.

Ha a kérelem, illetve a gázszerelő bizonyos feltételekkel felel meg a jogszabályi követelményeknek, a hatóság vagy felhívja az ügyfelet a hiányosságok pótlására vagy feltételes engedélyt ad (a hiányzó képesítés és a szakmai gyakorlat tekintetében nincs helye feltételes engedély kiadásának).

Ha a kérelem és a gázszerelő is megfelel a jogszabályi feltételeknek, a hatóság a gázszerelő engedélyét kiadja. A hatóság az engedély megadásával egyidejűleg hivatalból igazolványt állít ki. §
3.2.7. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek

A fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságának az engedélyezési eljárásért – ideértve az engedély módosítása, illetve meghosszabbítása iránti eljárást is – 7 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. §

A díjfizetési kötelezettséget

a fizetési számlára történő készpénzfizetés (készpénzutalási megbízás), vagy
a fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (átutalási megbízás) útján

a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú fizetési számla javára kell teljesíteni.

A belföldi postautalványon történő, fizetési számla nélküli készpénzátutalás nem alkalmazható. §

Ha az ügyfél a hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját

a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtása előtt, az átutalási megbízás, illetve a készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában a hatósági eljárás megnevezésének feltüntetésével fizeti meg, úgy a kérelemben
a készpénz-átutalási megbízáson található azonosító számot, a befizetett díjat és a fizetési megbízás befogadásának időpontját, vagy
a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, az átutalási megbízással befizetett díj összegét és a fizetési megbízás befogadásának időpontját köteles közölni;
a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmének előterjesztése előtt nem fizeti meg, az illetékes hatóság által kiállított díjbekérő alapján nyolc napon belül köteles a befizetést teljesíteni, a készpénz-átutalási megbízás, illetve az átutalási megbízás közlemény rovatában a hatóság ügyazonosító számának feltüntetésével. §

3.3. A gázszerelő nyilvántartásba vétele

Az engedéllyel rendelkező gázszerelőket a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága az engedély kiadásával egyidejűleg – vagy hallgatás-beleegyezés esetén az ügyintézési határidő lejártakor – közhitelű hatósági nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza

a szolgáltató (gázszerelő) nevét, lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölését (gázszerelés, gázkészülék-javítás),
az engedély, valamint az igazolvány számát és azt, hogy az engedély meddig jogosítja a szolgáltatót gázszerelői tevékenység folytatására, § továbbá
a gázszerelő születésének helyét és időpontját,
a gázszerelő képesítésének megnevezését,
a gázszerelő által végezhető tevékenységek meghatározását, valamint
a gázszerelő hozzájárulása esetén a gázszerelő értesítési címét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus postacímét. §

A nyilvántartást vezető hatóság a gázszerelők jegyzékét honlapján közzéteszi, mely tartalmazza a gázszerelő nevét és igazolvány számát, valamint a gázszerelő hozzájárulása esetén a jegyzékben feltüntetésre kerül a gázszerelő értesítési címe, telefonszáma, faxszáma, elektronikus postacíme is. gázszerelők nyilvántartása.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság köteles külön nyilvántartást vezetni azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen megtiltotta. §
3.4. A gázszerelő bejelentési kötelezettsége

A gázszerelők nyilvántartásában szereplő adatokban történt változást a gázszerelő 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságánál. §

A hatóság az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi. A változásbejegyzési eljárásért 7 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. § A díj megfizetésére a 3.2.6. pontban leírtak irányadóak.

A gázszerelői engedély, illetve igazolvány tartalmát is érintő adatokban történő változás esetén a hatóság a nyilvántartásba történt bejegyzésről, valamint a korábban kiadott engedély és igazolvány visszavonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő gázszerelői engedély és igazolvány kiadásáról egy határozattal dönt, amelynek során az igazgatási szolgáltatási díjat csak egyszer kell megfizetni.
3.5. A gázszerelő tevékenység megszüntetése

Ha a gázszerelő e tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, köteles a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságának 15 napon belül – az igazolvány leadásával egyidejűleg – bejelenteni. A hatóság a bejelentést követően törli a gázszerelőt a nyilvántartásból. §

A tevékenység megszüntetésének bejelentése nem jár díjfizetési kötelezettséggel.

A hatóság emellett hivatalból – nem szankciós jelleggel – törli a nyilvántartásból azt a gázszerelőt,

akinek az engedélye hatálya anélkül járt le, hogy azt meghosszabbította volna, valamint
aki elhalálozik. §

3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések

A gázszerelési tevékenység ellenőrzése során a tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a hatóság – hivatalból indított hatósági eljárásban – az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:

szankciós jelleggel törli a nyilvántartásból a gázszerelőt, ha
engedélye kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
jogerős bírósági határozat megállapítása szerint a gázszerelő közreműködött abban, hogy a felhasználó a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket, felhasználói berendezést használhasson, vagy azokat az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja, a fogyasztói vezetéket engedély nélkül átalakítsa, továbbá a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontsa, gázt szabálytalanul vételezzen, §
a gázszerelő megsértette a gázszerelésre vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat,
a földgázelosztó kezdeményezésére indult eljárásban a hatóság azt állapítja meg, hogy a gázszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az érvényes előírásoknak megfelelően végezte el a gázszerelést. §

A gázszerelő, akinek az engedélyét a Hatóság visszavonta, akkor kaphat új engedélyt, ha

az engedély hatályának lejárta esetén a továbbképzési kötelezettsége teljesítését igazolja,
a jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértés esetén az engedélyt visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év eltelt, és a gázszerelő eleget tett az engedély meghosszabbításához szükséges továbbképzési kötelezettségének. §

3.7. Jogorvoslatok

A fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságának fellebbezéssel megtámadható döntései ellen a hatóságnál előterjesztett, de a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervének címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. §

Az engedélykérelem elutasítása – ideértve az engedély módosítása, illetve meghosszabbítása iránti kérelem elutasítását is – miatti fellebbezés elbírálásáért 3 750 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, az egyéb fellebbezésekért általános tételű eljárási illetéket kell illetékbélyegben a kérelmen leróni. §

A díjfizetési kötelezettséget

a fizetési számlára történő készpénzfizetés (készpénzutalási megbízás), vagy
a fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (átutalási megbízás) útján

a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú fizetési számla javára kell teljesíteni.

A belföldi postautalványon történő, fizetési számla nélküli készpénzátutalás nem alkalmazható. §

A másodfokú határozatok – és felülvizsgálattal megtámadható végzések – esetében pedig a közigazgatási ügyekben eljáró, az eljáró szerv székhelye szerint illetékes megyei bíróságon lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni az első fokon eljárt hatóság útján, de a döntést hozó hatóság elleni keresetlevélben. §
4. A gázszerelő tevékenység határon átnyúló szolgáltatás keretében történő folytatása

A valamely más (EU, EGT) tagállamban letelepedett, ott meghatározott szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenységet jogszerűen folytató személy (a továbbiakban: szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező gázszerelő) gázszerelői tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát annak első alkalommal való megkezdése előtt köteles bejelenteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak. § §
4.1. A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás anyagi jogi követelményei

A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező gázszerelő határon átnyúló szolgáltatási tevékenysége a szakmai képesítésre vonatkozó jogszabályi követelmények alapján nem korlátozható. §

Ha azonban a letelepedés szerinti tagállamban a gázszerelői tevékenység nem szabályozott szakma, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező gázszerelő a határon átnyúló tevékenységet csak akkor folytathatja, ha a szolgáltatásnyújtást megelőző tíz év folyamán legalább két évig folytatott jogszerűen gázszerelői tevékenységet, kivéve, ha a letelepedése szerinti tagállamban a szakma gyakorlására felkészítő, a gázszerelő által elvégzett képzés szabályozott képzésnek minősül. §

A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező gázszerelő a tevékenysége határon átnyúló módon történő folytatásakor a letelepedése szerinti tagállamban az adott szakmához tartozó szakmai címét köteles használni, a letelepedés szerinti tagállam hivatalos nyelvén. Ha a szolgáltatásnyújtó letelepedése szerinti tagállamban a gázszerelő szakmához nem tartozik szakmai cím, a szolgáltatásnyújtó a tevékenységét a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata által tanúsított idegen nyelvű cím használatával folytathatja. §

Ha a gázszerelési szolgáltatásnyújtás a letelepedés szerinti tagállam szakmai címének vagy a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat által tanúsított címnek a használatával történik, a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatás igénybe vevőjét tájékoztatni köteles a következő adatokról is:

ha a szolgáltatásnyújtó szerepel cégnyilvántartásban vagy hasonló nyilvános jegyzékben, annak a nyilvántartásnak a neve, amelybe bejegyezték, a bejegyzés száma vagy az adott nyilvántartásban szereplő azonosító,
ha a szolgáltatásnyújtó tevékenysége a letelepedés szerinti tagállamban engedélyköteles, az illetékes felügyeleti hatóság neve és címe,
annak a szakmai szövetségnek vagy hasonló testületnek a megnevezése, amely a szolgáltatásnyújtót nyilvántartásba vette,
a szolgáltatásnyújtó szakmai címe, vagy ha a letelepedés szerinti tagállamban nem létezik ilyen cím, a szolgáltatásnyújtó képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata által tanúsított címe és annak a tagállamnak a megnevezése, amelyben azt megszerezte,
ha a szolgáltatásnyújtó hozzáadottértékadó-köteles tevékenységet folytat, az Európai Tanácsnak a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló irányelve 22. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hozzáadottértékadó-azonosítószám és

a szolgáltatásnyújtónak a szakmai felelősségére vonatkozó biztosítási fedezettel, valamint egyéb, egyéni vagy kollektív védelemmel kapcsolatos adatai. §