Épületgépész technikus, vízvezeték szerelő szakképzés

A szakképesítés OKJ azonosító száma: 31 5216 20 Kapcsolódó foglalkozások
Épületgépész technikus, Lakatos, Csővezeték-építő, Szellőző- és klímaberendezés-szerelő. A szakképesítéssel betölthető munkakörökKözpontifűtés- és csőhálózat-szerelő, Csővezeték-szerelő, Gázvezeték- és –készülék-szerelő, Vízvezeték- és –készülék-szerelő, Szerelő, karbantartó, javító. A szakmával kapcsolatos további információk részletesen a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet: www.nive.hu honlapján találhatók, Szakképzési dokumentumok címszó alatt.

Kereseti lehetőségek: Az egyes foglalkozások átlagkereseti statisztikáját – több évre visszamenőleg – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján teszi közzé, a Statisztika menüpontban (egyéni bérekés keresletek statisztikája). Elérhetőség: www.afsz.hu

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Fontos tudni, hogy minden foglalkozásnak szigorú egészségügyi alkalmassági feltételei vannak. A fontosabb szempontok közül néhányat kiemelünk, tájékoztató jelleggel: •jó látás, •teljes látótér és térlátás,

•jó egyensúlyérzék, •karok, kezek, ujjak fokozott használata. A foglalkozás gyakorlása során felmerülő kockázati tényezők: •tartós kényszertesthelyzet, •kézi anyagmozgással járó fizikai munka, •közepesen nehéz fizikai munka, •fokozott balesetveszély. Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? A víz- és központi fűtésszerelés bár igen gyakran elrejtett, szemmel nehezen látható feltételek között folyik, szükség van a fokozott lelkiismeretességre, precizitásra és bizonyos mértékű esztétikai igényességre.

A csövek külső vezetése, a különböző terekben való megjelenése nemcsak funkcionálisan, hanem esztétikailag is harmóniában kell, legyenek. Jó kézügyesség és ujjügyesség előny a szakmában, valamint az átlagosnál jobb térelképzelés, becslési képesség segít a sikeres munkavégzésben. Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához?

Az iskolai tantárgyak közül a matematika, illetve a rajz, műszaki rajz tantárgyakban kell jóeredményt elérni. A fizika tárgyból átlagos, míg testnevelésből vagy a sport területén kiváló teljesítmény várható el. Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában? Az új megoldások iránti fogékonyság nagyon előnyös, ugyanakkor a mások igényeihez való alkalmazkodás, együttműködés fontos. Érdeklődni kell a természetes környezet, a természetes alapanyagok (víz, levegő) valamint az épített környezet iránt is. Fontos lehet más emberek problémáinak megértése, például télen a távfűtés hibáinak elhárításakor. A szabálykövető magatartás, az utasítások betartásának igénye és elfogadása is segítheti a sikeres munkavégzést.