Épületgépészeti munkák előkészítése, gázszerelés, vízszerelés

Hogyan készítsük elő az építési és épületgépészeti munkákat?

Mindenféleképpen meg kell lennie a munkavégzéshez elengedhetetlen engedélyeknek. Azok a gépészeti rendszerek, melyek az épülethez tartoznak, mint pl. a gázszerelési munkálatok, a víz, csatorna, valamint az elektromos közmű csatlakozások kivitelezése engedély meglétéhez kötöttek. Vannak egészen különleges építési munkák, mint amilyen a hőszivattyú szonda, amikhez még külön engedély is szükséges a Bányakapitányság jóváhagyásával, vagy egy közműépítés előtt be kell szerezni a burkolatbontási engedélyeket.

További kritériumok a munka megkezdése előtt: mielőtt belevágunk a munkálatokba, a megrendelővel kötni kell egy vállalkozói szerződést. A vállalkozónak fel kell dolgozni a kiviteli tervek tartalmát, alaposan át kell tanulmányoznia, annak minden részletét megismerve.

Kiviteli tervek. Központi feltétele a kivitelezés előkészítésének a megrendelt munkálatokról készült kiviteli terv. Az épületgépészeti tervrajz, plusz az ehhez tartozó szöveges magyarázatok a tervezők által megalkotott műszaki eredmények. Minden olyan fontos információt megtalálhatunk benne, melyek feltétlenül szükségesek egy tökéletesen funkcionáló rendszer megalkotásához.

Ezek pedig többek között a felhasznált csövek anyaga, mérete, szerelvények típusa, mérete, berendezési tárgyak szerelvények csatlakozási méretei, a rendszerelemek egymáshoz való kapcsolódásának sorrendje, a technológia működésének leírása, műszaki jellemzői, munkavédelemi, tűzvédelmi előírások, a tervezett munkák költségkalkulációja, energiafelhasználási adatok, környezetvédelmi hulladék elhelyezési előírások, üzemi próbák, üzembe helyezési, kezelési előírások, beszabályozási, karbantartási terv stb.

Nagy arányban redukálja a kivitelező munkáját és felelősségét, amennyiben makulátlan kiviteli terv szerint végzi a dolgát, hisz’ a tervező felelős (természetesen terv szerinti kivitelezés esetében) azért, hogy a rendszer is tökéletesen működjön, amit ő alakít ki.

Javaslatok és tanácsok a tervdokumentációk ellenőrzésére

A tervező a kivitelezési tervek dokumentációiban definiálja az összes épületgépészeti berendezés, csőhálózat, beépített szerelvény térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét, a mennyiségek és minőségek részletes, tételes költségvetési kiírását a technológiai folyamatok és minőség szerint szétbontva.

A kivitelezési dokumentáció magába kell, hogy foglalja a következő tételeket: helyszínrajz, egyesített közmű terv, az építmények és a közművek kapcsolata, alaprajzok, metszetrajzok, függőleges csőtervek, épületgépészeti tervek (ivóvíz-, ipari víz-, gáz-, szennyvíz-, csapadékvíz vezetékrendszerről) üzemelés technológiai terv, gépházak, hőközpontok kapcsolási tervei, szakterületenként műszaki leírások, a beépítendő épületgépészeti berendezések műszaki specifikációja, részletes, minden szakágra kiterjedő részletes költségvetés-kiírás, mennyiségi kimutatással.

A kiviteli terv ellenőrzésének menete

Minden esetben köteles ellenőrzi a teljes tervdokumentációt vagy a kivitelező maga, vagy egy megbízottja. Az esetleges tévedések is kiszűrhetők a tervben, még mielőtt élesben belefognának a munkálatokba, így még nem késő kijavítani a hibát. Mindenképpen le kell ellenőrizni, hogy szakszerű -e a műszaki tartalom, valamint a működőképességét, a vonatkozó szabványok és egyéb szakmai szabályok betartását,

a környezetvédelem, tűzvédelem, a zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékosság nézőpontjait.