Építési, és épületgépészeti munkák előkészítése

Építőipari közös feladatok
1.1. Építési, és épületgépészeti munkák előkészítése

Kivitelezés megkezdésének alapvető feltétele a munkavégzéshez szükséges engedélyek
megléte. Az épülethez tartozó gépészeti rendszerek közül a gázszerelési munkák, a víz,
csatorna, és elektromos közmű csatlakozások kivitelezése engedélykötelesek. Különleges
építési munkához (pl: hőszivattyú talajszonda) Bányakapitányság engedélye is kell.
Közműmunkáknál burkolatbontási engedély szükséges.
Munkakezdés további feltételei:
A munka megkezdése előtt vállalkozói szerződést kell kötni a megrendelővel
A vállalkozónak a kiviteli terveket részletesen meg kell ismerni, tartalmilag feldolgozni.
1.1.1 Kiviteli tervek
A kivitelezés előkészítésének alapvető feltétele a megrendelt munka kiviteli terve. Az
épületgépészeti tervrajz és a hozzá kapcsolódó szöveges kiegészítés a tervezők, által
kialakított műszaki megoldások megjelenítése. Tartalmazza mindazon információkat,
melyek a működőképes rendszer kivitelezéséhez szükségesek:
– felhasznált csövek anyaga, mérete
– szerelvények típusa, mérete
– berendezési tárgyak szerelvények csatlakozási méretei,
– a rendszerelemek egymáshoz való kapcsolódásának sorrendje
– a technológia működés leírása, műszaki jellemzői
– munkavédelemi, tűzvédelmi előírások
– a tervezett munkák költségkalkulációja
– energiafelhasználási adatok
– környezetvédelmi hulladék elhelyezési előírások
– üzemi próbák, üzembe helyezési, kezelési előírások
– beszabályozási, karbantartási terv stb.
A kivitelező munkáját, és egyben felelősségét is csökkenti, ha megfelelő kiviteli terv
alapján dolgozik, hiszen a tervező felelős – terv szerinti kivitelezés esetén – az általa
kialakított rendszer rendeltetésszerű működéséért.
1.1.2 Tervdokumentációk ellenőrzése javaslatok, észrevételek
A kivitelezési tervdokumentációban a tervező meghatározza az összes épületgépészeti
berendezés, csőhálózat, beépített szerelvény térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét,
a mennyiségek és minőségek részletes, tételes költségvetési kiírását a technológiai
folyamatok és minőség szerint csoportosítva.
A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményei:
– helyszínrajz,
– egyesített közmű terv, az építmények és a közművek kapcsolata
– alaprajzok,
– metszetrajzok, függőleges csőtervek
– épületgépészeti tervek (ivóvíz-, ipari víz-, gáz-, szennyvíz-, csapadékvíz
vezetékrendszerről
– üzemelés technológiai terv, gépházak, hőközpontok kapcsolási tervei
– szakáganként műszaki leírások,
6
– a beépítendő épületgépészeti berendezések műszaki specifikációja,
– részletes, minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás, mennyiségi
kimutatással.