Fűtési rendszerek kialakítása

Fűtési rendszerek kialakítása

Az épületek fűtési hőigényét elsősorban központifűtési rendszerek segítségével fedezzük.
A fűtési rendszer biztosítja a szükséges hőenergia mennyiség előállítását, szállítását a
hőtermelő és a hőleadó között, illetve leadását a fűtendő helyiségben.

A fűtési rendszereket különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk.

A hőtermelő és a hőleadó közötti távolság függvényében, beszélhetünk:


egyedi fűtésekről (amikor a hőtermelés és a hőleadás egyaránt a fűtendő
helyiségben megy végbe).

központi fűtésekről (egy lakás, családi ház, többlakásos épület, vagy kisebb
épületcsoport esetében, amikor a hőtermelő berendezés a hőleadóktól elkülönített
helyiségben van elhelyezve)

távfűtésről (amikor egy városrész, vagy város épületeinek fűtését egyazon
rendszerről látják el hővel).

Az alkalmazott energiahordozó szerint, megkülönböztetünk:

szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtési rendszereket

folyékony tüzelőanyaggal üzemelő fűtési rendszereket

gázhalmazállapotú energiahordozóval üzemelő fűtési rendszereket

villamos energiával üzemelő fűtési rendszereket

biomassza és hulladék felhasználásával üzemelő fűtési rendszereket;

megújuló energiaforrás alkalmazásával üzemelő fűtési rendszereket
(geotermikus, szolár)

Az alkalmazott hőhordozó közeg függvényében a központi fűtési rendszerek lehetnek:


vízfűtések

gőzfűtések

légfűtések

termo-olaj fűtések


A hőleadás módja szerint beszélhetünk:


konvekciós fűtési rendszerekről (a hőleadás módja döntően konvekció)

sugárzó fűtési rendszerekről (a hőleadás módja döntően sugárzás)

kombinált hőleadású rendszerekről (a konvekció és a sugárzás aránya hasonló
mértékű)

Egy létesítményben (épület, lakás) a központi fűtési rendszerek rendelkezhetnek saját
hőtermelő berendezéssel, de előfordulhat, hogy a hő egy hőközponton keresztül jut el a
fűtési rendszerhez. Előbbi esetben a kazánt egy kazánházban helyezik el, de a napjainkban
alkalmazott fali kazánok esetében erre nincs is szükség, mert felszerelhetjük konyhában,
fürdőszobában, vagy akár előszobába is. el lehet helyezni. A hőközpontokat távfűtésre
kapcsolt épületek, épületegyüttesek számára alakítják ki, de napjainkban egyre több
helyen alkalmaznak egy lakás számára is mini hőközpontokat.

A hőszállítást biztosító csőhálózat a kialakítás szempontjából lehet:


egycsöves (átfolyós vagy átkötőszakaszos)

kétcsöves

alsó elosztású

felsőelosztású
közbülső elosztású

valamint a fentiek kombinációja

A fűtési rendszerekben a hő elosztását az osztó oldja meg. Az egyes fűtési körökből a
visszatérő vezetékekben szállított hőhordozó közeg a gyűjtőben keveredik. Egy-egy
különböző célú, különféle időszakban működő, különféle szabályozást igénylőág
elkülöníthetően indul el az osztóról és érkezik vissza a gyűjtőre. Az ágak főelosztó
vezetékét alapvezetéknek nevezzük.

Az alapvezeték:


alsó elosztásnál az alsó fűtőtestek alatt

felsőelosztásnál a felső fűtőtestek felett

közbülső elosztásnál pedig a fűtőtestek függőleges sora között helyezkedik el.