Kert locsolás és locsolási célú mellékvízmérő Péter magyarázatával

Kert locsolás és locsolási célú mellékvízmérő Péter magyarázatával

Kert locsolás ideje mindig eljön

Előbb vagy utóbb mindenképp eljön a pillanat, amikor a frissen vásárolt ingatlanban a kertet locsolnunk kell. Ha nincs módunk máshogyan (esővíz gyűjtő rendszer, ásott kút) a vízvezeték-hálózatra tudunk hagyatkozni. Településtől függ a vízdíj amihez hozzájön a magasárú csatornadíj is. A csatornahálózatot nem használjuk ha éppen a kertben locsolunk, erre a szolgáltatót kidolgozták azt az eljárást, hogy a mellékvízmérő szerelése után csak a fogyasztott vízmennyiséget számolja fel.

kert locsolás peter segitségével budapesten és vidéken

kert locsolás Péter segítségével

Azért ne örüljünk és igyunk előre a medve bőrére! Ennek a gyakorlati kivitelezésével és költségeivel is számolnunk kell. Erre ad figyelmeztetést a procedúrát leíró tájékoztató: “Javasoljuk, locsolóvíz-vételezési igényének ismeretében mérlegelje, hogy a mellékvízmérő tervezési, beszerelési és későbbi fenntartási költségei megtérülnek-e az Ön részére.” Mérlegelnünk kell tehát azt, hogy az egyszeri beruházás és annak fenntartási költségei arányosak-e a kilocsolt víz árán spórolt összeggel, akár évtizedes távlatban is. Ennek a költségeit és teendőit taglaljuk ebben az írásban!

A szabatos, pontos leírás a Bakonykarszt Zrt. honlapján szerepel, mely nagyon informatív, így az egyszerűsítő átfogalmazás helyett, teljes egészében, forrásmegjelöléssel leközöljük. Helyi szabályokért és letölthető űrlapokért látogassa meg jelenlegi szolgáltatóját.

Locsolási célú mellékvízmérő:

A szennyvíz csatorna hálózatba kötött kerti vagy udvari vízvételi helyeinek locsolási mellékmérővel történő ellátásának feltételeit a 30/2004. (II.28.) Kormányrendelet szabályozza. A rendelet előírja, hogy azokon az ingatlanokon, melyek rákötése a szennyvízcsatorna hálózatra már megtörtént, a locsolási célú vízfogyasztás elkülönítése céljából az udvari, kerti csapokon locsolóvíz-mellékmérő felszerelésére van lehetőség, melynek alapján az ott ténylegesen felhasznált víz után nem kell csatornadíjat fizetni.
Az öntözési céllal bekötött mellékvízmérő abban az esetben szerelhető fel, ha az ingatlan rendelkezik szennyvíz bekötéssel. Mellékvízmérővel csak szabadtéri kerti csap vagy locsolóvíz hálózat látható el.

Az elkülönítetten mért locsolásra használt mellékvízmérő bekötésére a fogyasztónak kérelmet kell benyújtani a vízműhöz, melynek tartalmaznia kell a szaktervező által elkészített műszaki leírást és tervrajzot. A tervrajzon a fogyasztónak igazolnia kell az aláírásával, hogy a vázrajz megfelel a valóságnak. Locsolóvíz mérésre csak a már meglévő szolgáltatási szerződés kiegészítése után kerülhet sor. A mellékvízmérő közvetlenül a kerti csap elé vagy a bekötési vízmérő aknájába helyezhető. A mérőhelyet csak előzetes helyszíni szemle után lehet elkészíteni. Ha a mellékvízmérő felszerelése közvetlenül a csap előtt történik, a kerti csap vezetékének víztelenítő főcsappal kell rendelkezni.

Ha a kerti csap alatt olyan összefolyó van, amely a csatornahálózatba be van kötve, a kerti csap locsolócsapkéntl mellékvízmérővel nem szerelhető fel.

Amennyiben a fogyasztó a mellékvízmérőt aknába szerelteti a bekötési mérő aknájának meg kell felelnie a vonatkozó szabvány előírásainak. Ha az akna nem felel meg a szabvány előírásainak, úgy az átépítést a fogyasztónak kell elvégeztetnie. A kerti csap és mellékvízmérő közt leágazó csőszakasz nem lehet.
A fogyasztó feladata a mellékvízmérő megóvása, a téli fagyveszélyes időszak beállta előtti víztelenítés. A meghibásodásból, rongálódásból, és az így kiömlő vízből adódó kár a fogyasztót terheli.

Csak a mérésügyi előírások betartása esetén tekinthető joghatényosnak a locsolási célú mellékvízmérő mérőeszköznek. Ezért ezt a mérőt a mérésügyi előírásoknak megfelelően 6 évenként hitelesíteni kell. A ki és beszerelés valamint a hitelesítés költségei a fogyasztót terhelik.

Locsolóvíz mellékvízmérő létesítése és kivitelezése a gyakorlatban